Kaimo turizmo sodybos „Gintarinis namas” taisyklės

Sodyboje lankytojai laukiami visus metus. Atvykimas į Sodybą nuo 13 val., išvykimas iki 12 val.

Naudojimosi  kaimo turizmo sodybos „Gintarinis namas” taisyklės yra privalomos visiems asmenims, kurie naudojasi sodybos teikiamomis paslaugomis ar yra apsistoję kaimo turizmo sodyboje ,,Gintarinis namas“.
Už nepilnamečius lankytojus iki 18 metų yra atsakingi tėvai, arba kartu su  jais poilsiaujantys pilnamečiai asmenys.

Sodybos teritorijoje lankytojai privalo:
Dėl sugadintos įrangos, inventoriaus ar pan., padarytą žalą dėl lankytojo kaltės ar su juo atvykusių nepilnamečių kaltės lankytojas privalo atlyginti sodybai „Gintarinis namas” padarytą žalą.
Laikytis visų kaimo turizmo sodybos „Gintarinis namas” taisyklių.
Draudžiama:
PATALPOSE RŪKYTI (Už rūkymą patalpoje bauda 100 litų).

IŠKYLOSE LAUKE NAUDOTI KAMBARIUOSE ESANČIUS RANKŠLUOSČIUS, ANTKLODES IR KITĄ KAMBARIŲ LOVŲ INVENTORIŲ.

ŠIUKŠLINTI AR KITAIP NIOKOTI TERITORIJĄ.

ATSIVEŽTI IR LAIKYTI NAMINIUS GYVŪNUS.

PASIKVIESTI Į SODYBĄ PAŠALINIUS ASMENIS BE ŠEIMININKO ŽINIOS (Sodyboje poilsiauja tik ją užsakiusių žmonių skaičius. Poilsiautojai norintys pasikviesti papildomai svečių, apie tai praneša sodybos šeimininkui ir sumoka papildomai sutartą mokestį.)

GARSIAI KLAUSYTI MUZIKA

Sodyba neatlygina lankytojui dėl jos teikiamų paslaugų lankytojo sveikatai bei gyvybei padarytos tiek turtinės, tiek neturtinės žalos.